top of page
DB_navnetræk_neg.png
DB 03.jpg
DB 03.jpg

Henvisning
– sådan henviser du

 

En henvisning skal fastholde og øge den henvisende dyrlæges ”good-will” hos klienten.

For at det kan ske, er et godt samarbejde mellem involverede dyrlæger og klienten alfa omega.

Efter undersøgelse af den henviste patient tilsendes den henvisende dyrlæge en epikrise med information om diagnose, undersøgelses- og behandlingsplaner for patienten.

Klienten tilsendes i mange tilfælde en kopi af epikrisen per mail, så han/hun kan følge kommunikationen, og sort på hvidt kan se, hvad dyret fejler.

Kontrolbesøg vil i mange tilfælde ske hos Dyrlæge Boysen, da det som regel er bedst ved selvsyn at vurdere effekt af behandling. I enkelte tilfælde kan kontrolbesøgene foregå hos henvisende dyrlæge.

 

Sådan henviser du

Henvisning sker ved at sende journalen eller en konkret henvisning per mail, brev eller fax.

Der kan også henvises per telefon, omend de andre måder foretrækkes. Så kommer alle bilagene med. Du er naturligvis altid velkommen til at ringe, særligt hvis der er specielle forhold at tage hensyn til.

Klienten ringer selv hertil og bestiller tid. Der kan også bookes on-line, se mere på linket her.

 

Dyrlægen må også gerne booke for klienten, men da er det vigtigt at følgende informationer er givet videre:

- Patienten skal være fastet i 12 timer før besøget.

- Patienten skal være fri for binyrebarkhormoner i min. 3 uger op til konsultationen, hvis muligt. Hvis ikke, da skal aftales nærmere per telefon.

Kat og hund
bottom of page