DB_navnetræk_neg.png
To venner
Glad hund

Priser
– og forsikring 


Prisen for en 1. gangs konsultation på Hudklinikken er 2800,- (incl. moms).

Dertil kommer prisen for eventuelle yderligere undersøgelser som f.eks. et hudskrab eller en blodprøve.

Der gives så vidt muligt et overslag på prisen for en undersøgelse og behandling før denne påbegyndes.

Du er altid velkommen til at kontakte os og høre til prisen på en ydelse.

Telemedicin, langdistance-konsultation

Ved virtuel telemedicin / konsultation på Hudklinikken via Facetime, Skype og Whatsapp, er prisen er den samme som et almindeligt fysisk kontrolbesøg (895,- ex. moms). Bemærk, Vi må kun yde denne service ved kontrolbesøg, ikke ved første-gangsbesøg.

Er dit dyr sygeforsikret?

Ejere til sygeforsikrede dyr får sædvanligvis refunderet en del af regningen, hvilket foregår ved indsendelse af fakturaen til forsikringsselskabet efter et dyrlægebesøg.

Sød hund